Nieuws

pic

Werkgevers die werknemers een opleiding willen laten volgen om hun taalvaardigheid te verbeteren, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling Tel mee met Taal. De subsidie is nu aan te vragen.

In 2016 maakte minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend zo’n € 5 miljoen subsidie beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de taalvaardigheid van werknemers. Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers de subsidie aanvragen. Het aanvraagtijdvak loopt tot 1 juli 2017. De subsidieregeling Tel mee met Taal is bedoeld voor opleidingstrajecten die de taal moeten verbeteren van werknemers van wie is vastgesteld dat ze één of meer taalvaardigheden op niveau 2F (vmbo/mbo 1, 2, 3) of lager hebben.

Subsidie in 2017 en 2018 aan te vragen
Organisaties die dit jaar aan werknemers een taalopleiding willen aanbieden, moeten niet te lang wachten met hun subsidieaanvraag (tool). Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ is van toepassing. Als het subsidieplafond van € 2,6 miljoen is bereikt, krijgt de rest van de aanvragers geen subsidie toegekend. Werkgevers krijgen na de eerste aanvraagperiode nog wel een tweede kans: van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 is opnieuw de subsidie aan te vragen. Het subsidieplafond bedraagt dan € 2,1 miljoen. Per periode is per werkgever maar één aanvraag mogelijk, maar daarin kan de werkgever wel voor meerdere werknemers een verzoek doen.