Certificering

NEN 4400-1 certificering

Europe@Work voert het SNA-keurmerk en voldoet daarmee aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1 norm en volgens handboek normen SNA. Deze norm is voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s voor inleners van arbeid en uitbesteders van werk te beperken.
Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen voortvloeiend uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Europe@Work wordt periodiek gecontroleerd op het nakomen van onze verplichtingen voortvloeiend uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Voor meer informatie: www.normeringarbeid.nl

VCU certificering

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is een systeem voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheerssysteem (VG is Veiligheid en Gezondheid), maar dan speciaal voor uitzendorganisaties.
In tegenstelling tot VCA richt VCU zich uitsluitend op veiligheid en gezondheid en niet op milieu.VCU-certificatie is vooral bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen/ detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote project lokaties. Dit zijn dezelfde activiteiten als voor bedrijven met een VCA-certificaat. Alle uitzendkrachten van Europe@Work krijgen voordat ze aan het werk gaan een instructie over wat ze precies moeten doen en welke PBM’s ( Persoonlijke beschermingsmiddelen) daarvoor beschikbaar worden gesteld. Voor meer informatie: www.vca.nl

NBBU certificering

Europe@Work is aangesloten bij brancheorganisatie NBBU. NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van uitzendorganisaties die met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (MKB) actief zijn. Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn regionale markt als geen ander en voldoet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen.
Dit is ook de markt waar Europe@Work zich op richt en graag voor werkt. Voor zowel de uitzendkracht als de opdrachtgever is het NBBU lidmaatschap van Europe@Work een positieve ontwikkeling. Voor meer informatie: www.nbbu.nl