Nieuws

pic

 

Op dinsdag 17 november 2020 zijn wij wederom met vlag en wimpel geslaagd voor onze half jaarlijkse NEN 4400-1 audit. Dit keer een audit anders dan anders uitgevoerd namelijk Coronaproof en dus op afstand.

Tijdens deze audit wordt onze organisatie gecontroleerd op de eisen die deze normering stelt. Indien we alle zaken op orde hebben, behouden wij ons SNA-keurmerk. Met dit keurmerk laten wij als uitzendbureau zien dat we een betrouwbare partner zijn voor onze opdrachtgevers.

Europe@Work voert het SNA-keurmerk en voldoet daarmee aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1 norm en volgens handboek normen SNA. Deze norm is voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s voor inleners van arbeid en uitbesteders van werk te beperken.
Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen voortvloeiend uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Europe@Work wordt periodiek gecontroleerd op het nakomen van onze verplichtingen voortvloeiend uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

In mei volgt de volgende audit en ook dan zullen wij er wederom voor zorgen dat alles weer netjes in orde is!